Els nostres serveis


     SERVEI DE SUPORT per LA CAPACITAT JURÍDICA.

L’activitat principal de la Fundació és EXERCIR ELS CÀRRECS DE SUPORT per a L’EXERCICI DE LA CAPACITAT de les persones que atén contemplats en el Codi Civil de Catalunya,

Es tracta doncs d’acompanyar i donar els suports necessaris a la persona, potenciant la seva autonomia i participació en la presa de les seves pròpies decisions i el seu desenvolupament global; promovent i respectant els seus drets, voluntats i preferències pel seu benestar en el seu projecte de vida.

 

     SERVEI DE SUPORT FUTUR

Adreçat a aquelles famílies que exerceixen el càrrec de suport a l’exercici de la seva capacitat jurídica del seu familiar i volen que en un futur quan ells faltin o no puguin, sigui la Ftd’e qui doni el suport al seu familiar .

En el marc d’aquest Servei s’estableix un Compromís que es formalitza mitjançant uns acords entre la Ftd’e i la família . Els professionals de la Ftde fan un seguiment semestral i/o a petició de la persona sempre que ho sol·liciti, amb l’objectiu de conèixer les expectatives i els desitjos de la persona per tal de proporcionar-li seguretat i confiança de cares al futur.

 

 

     SERVEI D’ASSESSORAMENT

La Ftd’e ofereix el servei d’assessorament a les persones, famílies, professionals o institucions sobre les figures jurídiques de suport a l’exercici de la capacitat jurídica establertes en el Codi Civil de Catalunya en els diferents àmbits d’actuació.

La Ftd’e ofereix el servei d assessorament a persones que volen conèixer d’aprop sobre el suport a la capacitat jurídica per a elles mateixes o persones properes. Aquest pot o no, generar un procediment judicial o notarial de determinació de suport i/o com també com a suport Futur.

La Ftd’e organitza xerrades, jornades o conferències adreçades a la població en general, a professionals i/o familiars en relació al suport judicial, la legislació vigent al respecte.