La Fundació Tutelar de l' Empordà (FTd'e) és una entitat privada sense afany de lucre que forma part de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya i està adscrita a la Direcció General de Protecció Social del Departament de Drets Socials. 


La Fundació tutelar de l'Empordà va néixer el 16 de maig del 2002 a requeriment de les famílies de les persones amb diversitat funcional de l'Alt Empordà.


MISSIÓ


La Fundació Tutelar de l'Empordà té com a missió garantir els drets i deures de les persones que, a causa  d'una discapacitat psicosocial, intel·lectual o derivada d'un procés d'envelliment de les comarques de l'Empordà, compten amb alguna de les figures jurídiques de suport contemplades en el Codi Civil de Catalunya; mitjançant l'acompanyament i donant suport individualitzat en el seu projecte de vida,  potenciant el seu desenvolupament integral i la seva autonomia per una qualitat de vida i inclusió social a la comunitat en tots els àmbits.

 

VISIÓ


Ser una entitat de proximitat i referència en el suport a l'exercici de la capacitat jurídica de les persones adultes a les comarques de l'Alt i Baix Empordà.

 

VALORS

·         Respecte vers les persones que acompanyem en totes les seves dimensions.

·        Compromís de treballar al costat de les persones.

·        Responsabilitat per garantir una qualitat de vida digna a les persones que acompanyem.

·        Eficàcia entesa com una millora continua.

·        Eficiència donant qualitat en tot allò que envolta a la persona.

·        Transparència entesa com a mètode de la nostra gestió.

·       Qualitat en els serveis vetllant pel benestar de les persones que acompanyem mitjançant un treball en equip i professionalitat en l'atenció.


___________________________________________________________________________________


Formem part de:Col·laboradors: 
logo


logo

logo