Som una fundació privada, sense ànim de lucre, amb el suport de diferents institucions (Generalitat, Consell comarcal i Ajuntaments).

Tenim com a finalitat gestionar la tutela i curatela sota indicadors centrats en la persona de qualitat de vida, a través de plans de suport individualitzats per a cada persona. 
Vetllem per a promoure el seu desenvolupament personal, garantint els seus drets, la seva inclusió social i respectant el seu procés vital. 

La Fundació tutelar de l'Empordà va néixer el 16 de maig del 2002 a requeriment de les famílies de les persones amb diversitat funcional de l'Alt Empordà, des de llavors, hem anat creixent a mesura que les necessitats socials del nostre entorn han anat canviant, oferint actualment servei tant a persones amb diversitat funcional, malaltia mental com de persones grans de les comarques de l'Empordà.